Wilt u Hulpverlener worden

Hoe wordt u hulpverlener? Heel eenvoudig:

Ga naar het menu contact en geef aan dat u hulpverlener wilt worden. Wij nemen dan vervolgens contact met u op en alles wordt geregeld.

Aanmelden kan ook zowel schriftelijk als telefonisch geschieden bij Dhr. Jack Kunnen, Crixstraat 43, 6039 EH Stramproy.
Telefoonnummer 0495-564090,06-46430001. E-mail is j.kunnen.geelen@gmail.com.  Gegevens die voor de aanmelding nodig zijn :
Naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer  en e-mail adres.

Onderstaand nog enige achtergrondinformatie over de opleidingen.

Wanneer zijn de opleidingen ?
Alle opleidingen, zowel herhalingslessen als nieuwe opleidingen, worden gegeven tussen september en mei.
Voor het komende seizoen 2012/2013 worden de opleidingen gepland in augustus. Op deze site staan de opleidingsdagen vermeld zodra ze bekend zijn. U krijgt bericht automatisch bericht wanneer u bent ingedeeld.

Waar zijn de opleidingen ?
Alle opleidingen worden gegeven in het leslokaal van EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy. Gelegen in Brede School OPROOI, Parklaan 24 te Stramproy.

Hoe lang duren de opleidingen ?
Een volledige opleiding reanimatie en A.E.D.-bediener duurt 5 lesuren verdeeld over 2 lesavonden van 2,5 uur.
Om het behaalde diploma geldig te houden moet jaarlijks 1 herhalingsles gevolgd worden van ongeveer 2 lesuren.

Wat kosten de opleidingen ?
Een cursus reanimatie en A.E.D.-bediener kost € 30.-.
Een herhalingsles kost € 12,-.

Wat leert U tijdens de opleiding ?
Tijdens de opleiding leert U adequaat handelen bij een slachtoffer dat een circulatie-stilstand heeft. U leert dit probleem herkennen en de reanimatie-vaardigheden toepassen. Verder leert u hoe U een A.E.D. moet bedienen.
Tevens wordt ook aandacht besteedt aan andere levensreddende handelingen zoals de Handgreep van Heimlich die toegepast wordt bij een verslikking.
Ook leert U hoe een bewusteloos slachtoffer dat nog wel ademt in de stabiele zijligging moet neerleggen om de ademhaling veilig te stellen.

Wie zijn de opleiders ?
De opleiding wordt verzorgd door 5 NRR-gecertificeerde instructeurs van E.H.B.O. Stramproy-Tungelroy. Dit zijn  Mevr. Marij Tijskens, Mevr.Marleen Mennen, Mevr. Mien Boonen-Ament, Mevr. Lizet Custers en Dhr. Gerard Keijers.

Hoeveel mensen zijn opgeleid ?
Vanaf 2003 zijn inmiddels meer dan 600 personen opgeleid tot reanimator – AED bediener. Een aantal mensen kiest ervoor om de herhalingslessen niet te volgen en daarmee vervalt de geldigheid van hun diploma. Op dit moment staan ruim 350 personen geregistreerd als reanimator-AED bediener.