Achtergrondinformatie

 • HartSave is geboren tijdens een sponsoravond van Brevendia. Daar werden 3 AED’s verkocht tijdens een lezing van onze huisarts Jan Takken en Rob Hendrikx van AED Solutions. Het thema was gezondheid tijdens de sport.
 • Twee van de aanwezigen, Mat Keijers en Raymond van Lierop,  hebben vervolgens het initiatief genomen te onderzoeken of dit breder toegepast kon worden in onze gemeenschap Stramproy.
 • Een haalbaarheidsplan is opgesteld met als focus: Krijgen we het geld bij elkaar en krijgen we voldoende hulpverleners.
 • De EHBO werd benaderd en met name Mien Boonen gaf aan dat dit geen probleem hoefde te zijn ikv hulpverleners opleiden.
 • Er werd een sessie belegd met een 8 tal grotere bedrijven om te bezien of zij bereid waren het initiatief te sponsoren. Inzet was 10 AED’s. Prijs per stuk was toch een € 2.500,-.
 • Alle aanwezigen waren, na een kritische bespreking, spontaan bereid hieraan mee te doen. De hoofdsponsors staan vermeld op het hoofdmenu sponsors.
 • Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt waarbij ook nog de middenstand en de dorpsraad is gevraagd een bijdrage te leveren voor dit initiatief. Het resultaat was geweldig. We konden starten met voldoende financiële middelen voor een 20 AED’s.
 • De EHBO regelde de opleidingen en ook hier een geweldige bijdrage en maar liefst 150 inwoners die een opleiding gingen volgen. Kost de opleiding normaliter € 100,-, de EHBO ging zelf instructeurs opleiden en kon de opleidingen voor € 30,- geven.
 • De stichting werd opgericht en HartSave stond. Het bestuur werd ingericht met afvaardiging van de huisartsen, de ehbo, de brandweer en de dorpsraad.
 • Vervolgens zijn er een 17-tal wijkbijeenkomsten gehouden waarbij de inwoners verteld werd hoe te handelen. Leuke sessies waar ongeveer 700 inwoners aan meededen.12 andere vrijwilligers werden opgetrommeld om het vele werk te verrichten.
 • Er werd een instructiekaart gemaakt waarop ook de locaties inzichtelijk werden weergegeven.
 • Om continuïteit te kunnen bieden is een actie opgezet om inwoners een AED lidmaatschap aan te bieden. Maar liefst bijna 70% van de gezinnen deed mee. Daarmee werd Stramproy HartSave  een gedragen initiatief van en door de inwoners van Stramproy.
 • Inmiddels hebben we een 350 opleidde inwoners, een 24 AED’s en is op 14 juni 2009 een nieuwe dag voor de inwoners gehouden onder het thema HomeSave.
 • Inmiddels hebben we ook 3 inwoners van Stramproy met goed resultaat mogen helpen. Daarmee is het initiatief al meer dan geslaagd. Dankzij de positieve instelling van enkele vrijwilligers, de sponsoren, de hulpverleners en de inwoners van Stramproy. Dat maakt ons dorpje wederom uniek.
 • Wij danken allen die het ons mogelijk hebben gemaakt HartSave te laten zijn wat het nu is.

Bestuur Stichting Stramproy HartSave