info

Stramproy HartSave is mooi een initiatief voor en door de Gemeenschap Stramproy.

Ons doel: De rode van levens bij een plotselinge hartstilstand.

De kans op overleven is groter als er voldoende hulp is. Vaak is de ambulance te laat. Dit initiatief is van alle malen die een toegevoegde waarde hebben.

Ons concept

  1. Stramproy Hartsave biedt deze hulp op de eerste plaats in de vorm van de beschikbare stellen van een 24-tal AED-apparaten. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een computergestuurd apparaat dat de persoon met een circulatiestilstand een schok kan veroorzaken. Deze schok moet binnen 3 tot 6 minuten worden toegediend, wil hoe eerder des te meer overlevingskans.
  2. Verder is Stramproy Hartsave een 350 hulpverleners in Stramproy. Zij staan klaar om in noodhulp te bieden. Zij zijn jaarlijks getraind met een AED apparaat om te gaan en reanimatie te passen.
  3. Als laatste, en zeker niet minder belangrijk, is Stramproy Hartsave begonnen met de informatie van de bevolking van Stramproy. Als iedereen weet wat hem van haar te doen staat bij een hartstilstand dan kan er ook snel worden en zo worden mensenlevens gered. Het lijkt eenvoudig, maar toch blijkt dat veel mensen niet weten wat te doen in een dergelijke situatie. Stramproy Hartsave heeft hiertoe huis aan huis mappen met een A4 waar de volgen procedure is aangegeven. Op de achterzijde is een plattegrond weergegeven met de plaatsen waar een AED apparaat te vinden is. Ook deze website biedt u informatie over het handelen.


Stramproy HartSave

  • Is een stichting uit een dagelijks bestuur en bestuur van de Huisartsenpraktijk, de EHBO, de Brandweer en de Dorpsraad.
  • Dankt het ontstaan aan een 12 tal hoofdsponsors en een 40 tal donateurs.
  • Biedt continu├»teit door het AED lidmaatschap van de families van Stramproy. Ca. 70% van de huishoudens heeft een AED-deksel voor een beperkt bedrag per jaar.

Op deze site alle informatie voor de inwoners, de hulpverleners en hoe te handelen bij een circulatiestilstand.

Stichting Stramproy HartSave