Circulatie-stilstand

Een circulatie-stilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.
Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel wordt gedefibrilleerd. Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed ritme te brengen door middel van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Toepassing van een AED binnen 3-6 minuten na ontstaan van de circulatie-stilstand geeft een overlevingskans van ruim 60%.
Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een  circulatie-stilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 7 op 10!

Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden.