Gebruik AED

Een plaats waar een AED aanwezig hangt, is direct te herkennen zijn aan een speciaal groenkleurig AED-uithangbord aan de gevel ( zie voorbeeld ). Het is van groot belang dat u dit beeldmerk goed in uw geheugen opgeslaat en weet wat het betekent. Hulpverleners, waaronder wellicht u zelf, zijn herkenbaar door een speciale “AED-Hulpverlener sticker ” naast of op de voordeur.

1) Zorg voor de veiligheid van omstanders, hulpverleners, slachtoffer en beoordeel daarna het slachtoffer.

* Controleer of het slachtoffer reageert : schudt hem voorzichtig aan de schouder en vraag hardop: “Gaat het ? “. 
* Maak de ademweg vrij: kantel het hoofd achterover en lift de kin. Controleer de ademhaling.
* Aangenomen dat er geen normale ademhaling is: Alarmeer de ambulance.

* Start reanimatie; begin met 30 borstcompressies afgewisseld met 2 beademingen.

* Ga door tot een andere hulpverlener of professionele hulp dit van u overneemt.

* AED aanwezig: sluit deze aan en volg instructies.

Let op dat niemand het slachtoffer aanraakt terwijl de AED het ritme analyseert ! Volg uitsluitend de aanwijzingen van de gesproken AED tekst op.

2) Indien een schok is geindiceerd.

* Wees er zeker van dat iedereen op afstand staat.
* De defibrilator zal automatisch een schok afgeven als de AED dit nodig acht.
* Volg de aanwijzingen van de gesproken tekst van de AED.
* Pas reanimatie toe gedurende de door de AED aangeduide tijd. 
* Stop de reanimatie op aanwijzing van de AED stem om een analyse van het hartritme te krijgen.
* Ga door met het AED-algoritme zoals aangegeven door gesproken en visuele instructies.                                           
* Indien er ademhaling aanwezig is. breng het slachtoffer in de stabiele zijligging.

3) Indien er geen schok geindiceerd is.

* Voer basale reanimatie uit gedurende de door de AED aangeduide tijd. 
* Stop de reanimatie op aanwijzing van de AED stem om een analyse te krijgen van het hartritme.
* Ga nu door met het algo-ritme zoals aangegeven door de gesproken en eventuele visuele instructies.

Ga door met het volgen van de AED instructies tot er specialistische hulp aanwezig is.