Hartsave initiatief

Stramproy Hartsave
Een initiatief van en door de Stramproyer Gemeenschap.

Een bijzonder initiatief in het kleine dorpje Stramproy. Stramproy Hartsave heeft tot doel mensenlevens te redden. Mensen die een plotselinge hartstilstand krijgen. Door de inzet van 24 AED’s, een 350 opgeleide hulpverleners en het actief handelen door de inwoners van Stramproy, heeft het totale systeem zijn waarde al ruimschoots bewezen. Een initiatief en aanpak die ook voor andere dorpskernen een hoge toegevoegde waarde kunnen hebben.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, ofwel het apparaat dat een shock toedient bij een plotselinge hartstilstand. Maar liefst 1 op de 1000 mensen krijgt een plotselinge hartstilstand. Indien binnen 6 minuten de juiste hulp wordt geboden door Reanimeren en AED gebruik, stijgt de kans op overleven tot 60 à 70%. 

De kracht van een hechte kleine gemeenschap
Op 15 november 2003 maakte een deel van de bevolking van Stramproy voor het eerst kennis met de AED. Op een sponsorbijeenkomst van voetbalclub Brevendia kregen de aanwezigen ook informatie over de werking en het nut van de AED. Dit was de aanleiding voor enkele vrijwilligers om een serieus project op te zetten voor de gemeenschap Stramproy. Vooral dankzij de inzet van het Royer bedrijfsleven bleek al vlug dat het initiatief financieel haalbaar werd. Dankzij de inzet van de plaatselijke EHBO bleek tevens dat er ruim voldoende hulpverleners waren die opgeleid wilden worden voor Reanimeren en AED gebruik. Ook de dorpsraad gaf het voorbeeld door als eerste 3 AED’s ter beschikking te stellen.
Het project werd een groot succes, meer dan de initiatiefnemers hadden mogen dromen.
–    Maar liefst 20 AED’s konden worden aangeschaft, waardoor ook de buitengebieden van Stramproy Hartsave zijn.
–    Maar liefst 300 Stramproyer inwoners omarmden het initiatief en hebben de opleiding gevolgd voor Reanimeren en AED gebruik.

Informatiesessies inwoners
Maar daarmee waren we er nog niet. Allereerst moesten alle inwoners van Stramproy weten hoe ze moeten handelen op moment dat iemand met een plotselinge hartstilstand wordt geconfronteerd. Een 17-tal wijkbijeenkomsten boden hiervoor de oplossing. Confronterend maar ook waarderend.
Alle inwoners kregen een plattegrond waarop de locaties van de AED’s staan aangegeven met de bijbehorende instructies. Tevens kon men de hulpverleners op de kaart noteren die in de buurt wonen. Daarmee was de hulpverleningscyclus rond. Van actief handelen naar actieve hulpverlening en naar de inzet van de AED.

AED Lidmaatschap voor de inwoners
Als tweede actie moest de langere termijn zeker gesteld worden. Van belang hierbij was de continuïteit van de opleidingen en de financiering. De opleidingen zijn in beheer genomen door de plaatselijke EHBO. Jaarlijks worden de 300 hulpverleners opnieuw getraind tegen zeer lage kosten. De EHBO heeft zelf een aantal gecertificeerde docenten en kan daardoor zeer efficiënt de trainingen verzorgen. Een perfecte prestatie van de docenten.
Voor de continue financiering is er voor de inwoners het zogenaamde AED Lidmaatschap geïntroduceerd. Ruim 70% van de gezinnen in Stramproy doen hieraan  mee en betalen jaarlijks € 5,00 voor het lidmaatschap. Los van de inkomsten is hiermee Stramproy Hartsave een onderdeel geworden van de gemeenschap en draagt het bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Het resultaat in de praktijk
Inmiddels heeft het initiatief zijn waarde bewezen voor de gemeenschap en zijn er twee voorbeelden die bewijzen dat het systeem werkt. Twee voorbeelden waarbij, dankzij de inzet van inwoners, hulpverleners en het AED apparaat, deze mensen hun dagelijks leven weer kunnen oppakken. Doel was mensenlevens te redden en daarin is het initiatief 100% geslaagd. Klasse, hoe mensen in dergelijke omstandigheden samenwerken en tot bijzondere prestaties komen.

Hartsave blijft in beweging
Stramproy Hartsave is continue in beweging. Samen met het plaatselijke bedrijf AED Solutions en de EHBO wordt er gekeken naar andere manieren van opleiden. Maandelijks vindt er controle van de apparaten plaats. In 2008 willen we nog enkele kritische locaties gaan uitrusten met een AED. Tevens willen we in de zomer voor de inwoners nog een informatiedag houden. Ook wordt er gewerkt aan een gerichte website voor de inwoners en hulpverleners.

Het bestuur wordt gevormd door de 3 initiatiefnemers, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de Dorpsraad, de EHBO, de Brandweer en de plaatselijke Huisartsen. Niet onbelangrijk om de directe link te blijven behouden met instanties die staan voor de leefbaarheid van het dorp en met de hulpverlening in het dorp. Er zijn altijd meer ideeën dan we vaak kunnen waarmaken. Dat houdt het allemaal resultaatgericht maar ook betrokken en enthousiast.

Voorbeeld doet volgen
Stramproy Hartsave is voor vele andere initiatieven in Nederland een mooi voorbeeld.
Het draaiboek en plan van aanpak is al vaak naar andere gemeenten en EHBO’s verzonden. Zo hoort het ook want hoe meer van dit soort initiatieven hoe meer mensenlevens gered worden. Bent u ook geïnteresseerd, laat het ons weten. Mail naar m.keijers@concepts.nl of rvlierop@concepts.nl en we sturen u graag onze aanpak en voorbeelden. 

Het bestuur van Stramproy Hartsave.